Serveis

Servei que s'ofereix a les famílies fora de l'horari escolar.
Horari:
De 8 a 9 h
De 17.30 h a 18.30 h

Els menús s'elaboren diàriament en la cuina
del restaurant Sak i estan supervisats
per especialistes en nutrició.
Podeu consultar el menú mensual a la pàgina de notícies.

La nostra biblioteca té un horari extraescolar d’apertura.
D’aquesta manera obrim aquest projecte a les famílies del centre.
És un espai on l’infant i la seva família poden compartir el gust per la lectura amb diferents activitats: préstec, l’hora del conte o aula d’estudi.
Aquest projecte compte amb la col·laboració de l’AMPA tant amb recursos econòmics com humans.

Podeu consultar el blog de la Biblioteca


L´Escola Gilpe realitza el suport per als tràmits i gestió necessària per a la sol·licitud de beques i ajudes a l'escolarització.

Veure més informació a:
ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/beques/
www.llagosta.cat/municipi-per-temes/educacio-i-infancia

Els equips d’assessorament i orientació
psicopedagògica (EAP) són un servei de suport i
assessorament psicopedagògic i social als centres educatius i a la comunitat educativa.
Desenvolupen les seves actuacions en els centres educatius i en el seu entorn amb estreta col·laboració amb els altres serveis i professionals del sector.

L´AMPA és l'associació de mares i pares dels alumnes del centre i que, entre unes altres, té la funció d'afavorir la relació i la coordinació entre les famílies i el col·legi,
ser la veu de mares i pares davant les administracions públiques i treballar per millorar la participació i el compromís de pares, fills i de la societat en general i de l'educativa en particular.

Per a més informació tenen a disposició l'email info@ampagilpe.com

Teniu a la vostra disposició
tot el llistat de llibres del curs
a la nostra pàgina de notícies.