BENVINGUTS I BENVINGUDES

La història de la nostra escola està vinculada al municipi de la Llagosta des de prop de 50 anys.
Durant aquest temps el nostre compromís amb la qualitat de l'ensenyament ha estat ferm i fent-lo extensiu a molts dels seus habitants.
Això ha estat possible gràcies a que som una escola petita i propera, amb un equip docent estable i experimentat que
ha sabut adaptar-se a cada moment a les demandes de la societat.

El treball en equip ens permet oferir un ensenyament exigent amb els coneixements però també amb els hàbits, actituds i valors.
Tot això, en un ambient acollidor tant amb els alumnes com amb les seves famílies.

Volem que aquest nou espai virtual sigui un lloc útil per la comunicació escola-família.
En aquest sentit hem primat la claredat i agilitat d'accés a la informació.

Alhora, trobareu sota l'apartat de recomanacions un lloc d'articles i enllaços de temes d'interès per l'educació.

Com sempre, teniu les nostres portes obertes pel que necessiteu.

Sincerament,

Héctor Gil.
Director de l'escola.

QUI SOM?

L’Escola Gilpe és una escola concertada per la Generalitat de Catalunya i de titularitat privada, oberta a tothom i amb un projecte docent amb una trajectòria de 50 anys.

VISIÓ


La societat actual és una realitat en continu canvi i provoca l’aparició de noves necessitats socials que obliguen als ciutadans i ciutadanes a desenvolupar noves competències al llarg de la seva vida.

MISSIÓ


La principal finalitat de la nostra escola és contribuir al creixement personal dels nostres alumnes en el seu procés de socialització i individualització, desenvolupant al màxim les seves capacitats i competències.

Volem formar persones que siguin capaces d’adaptar-se als canvis i poder decidir el seu futur. A tal fi treballem perquè els nostres alumnes desenvolupin capacitats necessàries per a aquest nou entorn com l’autonomia, responsabilitat, autoconeixement sentit crític i creativitat.

VALORS


El nostre projecte educatiu es fonamenta en els següents valors:

Convivència i respecte.
Solidaritat i justícia.
Responsabilitat i esforç.
Creativitat i iniciativa.
Sentit crític.
Comunicació i diàleg.
Participació.
Treball col·laboratiu.
Millora constant.

COM HO FEM?

Els infants tenen un gran desig per saber i conèixer, alhora que molt entusiasme en tot el què fan i els agrada fer-ho bé. Al llarg de tota l’escolarització, considerem fonamental atendre la formació integral dels infants: autonomia, responsabilitat, comunicació, expressió, convivència, hàbits, aprenentatges, raonament, pensament crític, creativitat, coneixement de l’entorn i de la cultura,
actituds, valors i normes, joc.

La metodologia que utilitzem a les aules té com a principals protagonistes els nens i les nenes i la seva activitat (de manipulació, de descoberta i investigació, mental). No utilitzem una metodologia única, sinó que optem per l’equilibri i la complementarietat de metodologies diferents per tal d’arribar a tot l’alumnat.

En aquest procés de construcció utilitzem diferents recursos innovadors i motivadors per a l’alumnat com són les tablets i les pissarres digitals, així com qualsevol tipus de material de manipulació. Els alumnes treballen tant de manera individual com col·laborativament i són conscients del seu progrés a través de la coavaluació entre companys i l’autoavaluació.

Tenim molt present la diversitat dels ritmes de maduració i aprenentatge i, per tant, realitzem un seguiment individual dels/les alumnes per tal d’anar donant resposta a les necessitats que puguin aparèixer al llarg del seu procés de construcció personal.