EQUIP EDUCATIU

EQUIP DE MESTRES EDUCACIÓ INFANTIL


-

Esther Oliver i Mercè Martínez

P3

Marta Castillo

P4

Lídia Bernal

P5

Eva Abad

Psicomotricitat

Esther Oliver i Adrián Dorantes

Educació Especial

Esther Oliver

EQUIP DE MESTRES EDUCACIÓ PRIMÀRIA


Marta Roca

Lorena Medina

Lorena Moreno

Inma Luque

Cristina Benito

Eugeni Herrera

ESPECIALISTES


Anglès Ed. Infantil

Lidia Bernal i Adrián Dorantes

Anglès E. Primària

Miriam García i Adrián Dorantes

Ed. Física

Adrián Dorantes i Florencio de Casas

Ed. Especial

Esther Oliver, Eugenio Herrera i Cristina Benito

EQUIP DIRECTIU


Titular

Héctor Gil

Director/a

Esther Oliver

Cap d’estudis

Àlex Martí

COORDINADORS DE CICLE


Ed. Infantil

Eva Abad

Cicle Inicial

Lorena Medina

Cicle Mitjà

Lorena Moreno

Cicle Superior

Cristina Benito

COORDINACIONS


TAC

Inma Luque

Biblioteca

Mercè Martínez i Eva Abad

Riscos Laborals

Àlex Martí