DIA A DIA
PLA LECTOR

La lectura és un factor clau pel desenvolupament personal i l’adquisició dels aprenentatges. Juntament amb l’escriptura, la comunicació verbal i l’escolta, esdevé un eina cabdal.
El nostre Pla Lector vincula l’aprenentatge de la lectura al treball curricular i disciplinar, així com el gust per llegir, conèixer i saber.
Dins d’aquest pla, treballem en profunditat diferents llibres de lectura amb la visita de l’autor.

BIBLIOTECA

La nostra biblioteca, emmarcada en el Pla Lector, esdevé un dels eixos del centre. Forneix les biblioteques d’aula, així com esdevé un espai d’ús per l’aprenentatge.
La biblioteca funciona en horari lectiu i en horari extraescolar per fer-la més accessible a tota la comunitat escolar.

APRENEM JUNTS

Aquest projecte és un treball interdisciplinar i transversal a tota l’escola i requereix l’aplicació de coneixements de diferents àrees. Implica tots els alumnes des de P3 fins a 6è.
La seva metodologia prioritza la construcció del propi coneixement, incentiva processos d’investigació, potencia el treball cooperatiu i facilita la comunicació i el diàleg.
El projecte té una durada d’una setmana i finalitza amb l’exposició oberta a les famílies de tot el treball realitzat per l’alumnat.

CONFERÈNCIES

Els alumnes, des de P3 a 6è, exposen davant dels companys un tema del seu interès personal. La finalitat d’aquesta activitat és doble.
Per una banda es pretén desenvolupar habilitats de recerca i síntesi d’informació, i per una altra, el desenvolupament de la competència lingüística i comunicativa.

NATACIÓ

A la nostra escola, l’educació física es complementa amb la pràctica de la natació un cop a la setmana al Centre Esportiu El Turó.
La natació aporta els beneficis típics de tots els esports, però desenvolupant-se en el medi aquàtic, fa que sigui un dels esports més complerts que existeixen.
D’altra banda, a nivell de desenvolupament de l’infant, els ajuda a adquirir hàbits d’autonomia i d’higiene.

PROJECTS IN ENGLISH

Per l’aprenentatge de la llengua anglesa hem desenvolupat una pedagogia pròpia. Iniciem, des de P3, el contacte amb la llengua anglesa a través de petites “Language Showers” a nivell comunicatiu.
Aquest projecte té continuïtat a primària on, a part de la pròpia matèria de llengua anglesa, fem el taller de “Projects in English” on es desenvolupen projectes immersos en llengua anglesa en totes les seves fases: recerca d’informació, producció i exposició oral.

EMPRENEDORIA

Amb el nostre objectiu de formar ciutadans compromesos amb la millora de l’entorn, desenvolupem un projecte focalitzat en desenvolupar les capacitats i habilitats com la creativitat, la pressa de decisions, la iniciativa personal o el treball cooperatiu per resoldre problemes complexes.

ROBÒTICA

El taller de Robòtica Educativa pretén treballar des d'allò que en anglès s’anomena STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).
En aquest taller es treballen capacitats creatives i habilitats manuals i de construcció, desenvolupant diferents habilitats com la resolució de problemes, l’autoestima, la cooperació i la capacitat negociadora.

FESTIVAL DE TEATRE

Tradicionalment la nostra escola sempre ha treballat el teatre. Hem creat un festival de teatre que es porta a terme a final de curs per posar en valor la competència comunicativa, l’expressió oral i l’expressió corporal que s’ha treballat al llarg del curs.
El teatre és un mitjà per expressar sentiments i per connectar amb altres persones. El propòsit és introduir els infants en el món del teatre d’una manera propera a la seva activitat quotidiana: el joc.

CANTÀNIA

La Cantània és un projecte en el que escoles de tota Europa preparen i participen durant el curs escolar la interpretació d’una mateixa cantata.
L’objectiu principal és participar en un acte on els alumnes s’impliquen personal i col•lectivament en un treball musical conjuntament amb diferents escoles del Vallès Oriental.
La culminació de l’esforç del alumnes durant el curs és una actuació final a l’Auditori de Granollers amb músics professionals.

NOUS PROJECTES, NOUS REPTES
RÀDIO LA LLAGOSTA

Els alumnes de Cicle Superior recomanen llibres de lectura en un espai de col•laboració amb Ràdio La Llagosta.
La ràdio és un mitjà que ens permet el treball oral i escrit a l’escola... Veure més

HORT URBÀ

L’objectiu principal d’aquest projecte és una major comprensió del cicle de vida dels vegetals, la relació entre els éssers vius i les atencions que requereix el cultiu.
D’altra banda es vincula a altres... Veure més

REVISTA DIGITAL

Per Sant Jordi publiquem la nostra revista digital oberta a la comunitat escolar.
És un instrument per fomentar el gust per l’escriptura, impulsar el treball en equip i ser un mitjà de comunicació... Veure més