EQUIP EDUCATIU

EQUIP DE MESTRES EDUCACIÓ INFANTIL


-

Esther Oliver

P3

Mercè Martínez

P4

Evelyn Jiménez

P5

Núria Payà

Psicomotricitat

Esther Oliver

Educació Especial

Esther Oliver

EQUIP DE MESTRES EDUCACIÓ PRIMÀRIA


Eva Abad

Lorena Moreno

Marta Roca

Inma Luque

Cristina Benito

Eugeni Herrera

ESPECIALISTES


Anglès Ed. Infantil

Evelyn Jiménez

Anglès E. Primària

Miriam García

Ed. Física

Florencio de Casas

Ed. Especial

Esther Oliver

LL. Castellana

Maria Vicenta Ruber / Florencio de Casas

EQUIP DIRECTIU


Director

Héctor Gil

Cap d’estudis

Esther Oliver

Sotsdirector/a

Esther Oliver

COORDINADORS DE CICLE


Ed. Infantil

Núria Payà

Cicle Inicial

Eva Abad

Cicle Mitjà

Marta Roca

Cicle Superior

Eugeni Herrera

COORDINACIONS


TAC

Eugeni Herrera i Inma Luque

Biblioteca

Mercè Martínez i Eva Abad

Riscos Laborals

Chiru Justo